Talentudvikling

Et af de vigtigste emner for CEO’s i dag er at tiltrække, udvikle og fastholde de rette talenter til virksomheden. De rette talenter er vigtige for vækst og afgørende i kampen om konkurrencefordele.

Alle undersøgelser de seneste mange år – både danske og udenlandske – peger på talentudvikling som et af de vigtigste indsatsområder for ledere.

Store virksomheder har i mange år haft talentudviklingsprogrammer eller trainee-programmer. Strukturerede programmer med elementer af uddannelse, projekter i forskellige dele af virksomheden, udstationering og ofte også med en mentorordning internt i virksomheden.

Virksomheder, der ikke har volumen nok til de store programmer, har ofte et individuelt uddannelsesforløb for udvalgte medarbejdere.

Afgørende for at fastholde talenter er, at de får mulighed for at udvikle sig. Ikke mindst fagligt men også personligt ved at prøve kræfter med mange typer opgaver, få feedback, støtte og derved få læring og succes med opgaverne.

Min erfaring som ekstern coach på talentudviklingsprogrammer er, at talenterne har stor glæde af at have støtte fra en person, der ikke er en del af organisationen. Der er mange overvejelser hos, og ofte et stort forventningspres på talenterne, og de oplever ofte at blive vurderet og vejet fra alle sider, ligesom de opfatter sig i konkurrence med de andre talenter i virksomheden. Under de omstændigheder er det svært at være helt åben, og det er svært at give udtryk for tvivl, ligesom det er svært at få luft for de frustrationer, alle former for samarbejde i en organisation automatisk giver.

For at talentet får fuldt udbytte af ekstern uddannelse og kurser, kan en ekstern sparringspartner på implementering af det lærte også være den store forskel på effektiviteten af læringen, og omdannelsen af det lærte til praksis.

En ekstern coach og mentor, der skaber et fortroligt rum for talentet kan give endog meget store spring fremad i et talents udvikling. Selvfølgelig skal denne coach/mentor have stor erfaring indenfor forretning og ledelse, udover stærke personlige kvalifikationer. Det skal være en relation bygget på tillid og gensidig respekt.

En ekstern coach kan derudover hjælpe talentet med at formulere sine ønsker og krav til sin karriere. Sørge for at den ønskede karrierevej er erkendt og formuleret. Det gør det væsentligt nemmere for en leder og for HR at matche ønskerne med de muligheder virksomheden har til rådighed. På den måde kan talenterne – der ofte er utålmodige og ambitiøse mennesker – fastholdes i virksomheden.

For at tiltrække talenter kan tilknytning af en Executive Coach være det ekstra element, der gør, at virksomheden vinder i disciplinen Employer Branding.

Ring til mig på +45 31 21 70 11 og lær mig at kende. Så kan du beslutte dig for, om jeg er den rette for din virksomhed og for dine talenter.