Passion er godt, men det er ikke nok!

Passion Green Road Sign with Dramatic Clouds and Sky.Det er blevet et næsten selvindlysende mantra, at bare du har fundet din passion, så kan du leve lykkeligt til dine dages ende. Passionen er blevet det manglende led til evig lykke.

Nu er det åbenbart ikke mere kun en partner, der skal gøre dig lykkelig, nu er det også jobbet. Når du lige har fundet det rigtige altså! 

Selvfølgelig er passion vigtig.

Det er ikke det. Og i vores individualiserede tider er der jo netop fokus på den enkelte og den enkeltes særlige kompetencer og motivation.

Jeg vil ikke stille mig op i hylekoret af kritikere, der beskylder vores individuelle kultur for at være ensidigt egoistisk og det, der er værre. Jeg tror på, at hvis hver enkelt unikke individ finder sin unikke indre motivation, så får vi nogle bedre arbejdspladser og virksomheder og derved et bedre samfund. Ikke kun fordi folk er glade, men fordi det er en rigtig god forretning for virksomhederne, at deres medarbejdere brænder for virksomheden og for deres eget job.

Og jeg er fuldt overbevist om, at passion er en meget vigtig ingrediens i en succesfuld karriere.

Men passion er altså ikke altid nok!

Undskyld til alle jer, der med stjerner i øjnene er i gang med at hoppe ud som selvstændige i en eller anden passion, som I sikkert er helt overbeviste om, at verden står og venter på. Eller endnu værre, været i kløerne på ”dygtige” undervisningsfirmaer, der har overbevist jer om, at I vil kunne leve af jeres passion – den, de lige underviser i, forstås.

Og undskyld til alle jer, der laver den samme øvelse ude på arbejdsmarkedet. I har set lyset, og nu skal I så lige overbevise en virksomhed om, at I er netop den medarbejder, de mangler, så I kan få lov til at udleve jeres passion. Du har godt nok en uddannelse i litteratur, og en mangeårig erfaring fra journalistik – men nu har du indset, at du kun kan blive lykkelig, hvis du beskæftiger dig med HR, eller salg, eller ledelse, eller yoga eller…

Jeg ved, at jeg lyder lidt sarkastisk, og jeg håber, at det får nogle af jer op af stolene – for det er jer, jeg vil hjælpe med denne artikel. Og jeg vil gerne fortælle jer andre, hvad der skal til, den dag I ikke kan leve uden jeres passion – eller den passion, I har lige nu, begynder at ændre sig.

Det kan godt lade sig gøre at udleve sin passion, men en passion kan ikke stå alene, der skal mere til.

Hvad skal der så til?

Jeg har lige genlæst en af mine favorit bøger, Jim Collins: From Good to Great. Det er en meget inspirerende bog, når man som jeg driver egen virksomhed, og gerne vil lære af dem, der har gjort det godt. Jeg opdagede denne gang, at et at hans koncepter for virksomheders succes også kan bruges af personer som et koncept for succes.

Jeg vil gennemgå de tre elementer i konceptet, og jeg vil derefter give et godt råd til processen med at bruge konceptet.

Jeg bruger Jim Collins grundtanker i det følgende, men tilføjer – vanen tro – mine egne erfaringer til modellen.

Konceptet for det ultimative succesjob:

SuccesJimCollinsC

Ingen af cirklerne virker hensigtsmæssigt uden de to andre. Der er sikkert masser af ting, du er passioneret omkring, masser af ting, du er rigtig god til, og masser af ting, du kan foretage dig for at tjene penge. Men det er kun i den lille fælles trekant, at det hele går op i en større enhed, så du bliver en succes på alle parametre.

Cirkel 1: Passionen.

Passionen er det, du elsker at gøre, det, der får dig til at gå i flow, til at leve og glæde dig hver dag til at tage fat på dine opgaver. Du tror inderligt på det, du laver, og det giver stor mening for dig.

Cirkel 2: Kompetencen.

Kompetence er, når du har nærmest medfødte evner inden for det fag eller felt, du vælger. Du har nogle talenter, som vil kunne bringe dig langt. Og når du er god, får du også anerkendelse, hvilket giver dig selvtillid, og dette kan gøre dig endnu bedre.

Kompetence er ikke nødvendigvis fagligt, det er faktisk mest noget personligt. En særlig evne til at omsætte en faglig viden, til at kommunikere, analysere, lede, overskue, danne relationer, koordinere og så videre.

Faglig viden er død viden, hvis ikke den bliver brugt – og du kan heller ikke tjene penge på den, hvis du ikke kan omsætte den.

Cirkel 3: Økonomien.

Økonomien kommer, når der er et behov for det, du kan og elsker, og du er rigtig god til det. Det vil sige, at der skal være et marked for dine specielle kompetencer og din passion. Med mindre du er meget rig, så kan du ikke se bort fra, at det er nødvendigt – og behageligt – at leve fornuftigt og have råd til husleje.

Et eksempel.

For at tage mig selv som eksempel (som sædvanligt), så er jeg jo oprindeligt revisor, og har arbejdet som sådan i 13 år sammenlagt. Dengang troede jeg, at jeg havde fundet opskriften. Jeg syntes, det var dødspændende, jeg var rigtigt god til mit job og fik større ansvarsområder og større klienter. Og økonomien fulgte med indsatsen. Hvis jeg fortsatte stilen, kunne jeg se frem til partnerskab og en guldrandet økonomi.

Men så ramte jeg muren. Og jeg kedede mig bravt. Hvad var der galt? Mit elskede job var dybt demotiverende. I dag kan jeg se, at revision ikke er min passion. Min passion er derimod at lære nyt, at blive kompetent i noget, prøve det af og kommunikere det videre. Og den passion blev opfyldt i de første år, hvor alt var nyt. Men det gik galt, da de fleste ting blev gentagelser.

De fleste revisorer er specialister i enten regnskaber, skat, revision, IT, statistik, etc. Jeg blev ekspert i det hele, for hver gang jeg havde lært et speciale, gik jeg om bord i det næste. Jeg blev også selvstændig revisor på et tidspunkt – så var der noget nyt at lære igen.

Så jeg opfyldte de to cirkler i konceptet, jeg var god, og jeg tjente penge. Men da passionen stod af, så begyndte også en anden effekt. Jeg blev ligeglad, og blev mindre og mindre god – og mere og mere besværlig at omgås! Jeg nåede heldigvis at skifte spor, inden jeg blev rigtig dårlig til mit fag. Det er desværre ikke alle, der er så heldige – og så sidder man virkelig i en nedadgående spiral.

Hvordan finder du så dit specielle mix?

Allerførst må jeg dæmpe din kvik-fiks begejstring, det er en proces, der ofte tager år af gode gamle ”Trial & Error”. Det er nødvendigt at lære sig selv at kende, og finde ud af, hvad der er din passion, dine unikke kompetencer og dit levebrød. Og det kan skifte undervejs i livet.

Der er ikke noget af det, du har lavet, eller det, du laver nu, der er spildt, det er alt sammen ledetråde til dit næste livsprojekt. Men det er en fordel at være opmærksom på, at dette koncept findes og arbejde med det. Lav for eksempel en lille gruppe mennesker, som du diskuterer din karriere med en gang hvert halve år. Enten én til én eller i en gruppe. Formålet er at gennemgå de tre cirkler og finde ud af, hvordan indholdet i cirklerne er lige nu i dit liv, og hvor du skal bevæge dig hen for stadig at være i den fælles succes trekant, eller komme ind i trekanten, hvis du endnu ikke har fundet den.

Dette er selvfølgelig en model, en simpel model af en kompleks verden. Men som alle modeller kan den gøre det lettere at træffe de rigtige beslutninger. Brug den hver gang, du får tilbudt et nyt job, en ny opgave, en ny position, en ny rolle. Hvis alle tre formål er opfyldt, så har du en god chance for succes.

Og tag så situationen op hvert halve år med din lille succeskonceptgruppe, så du også får overblikket med. Det er en iterativ proces at finde dit succes koncept, det er ikke noget, du finder over natten, og du vil sikkert føle, at du famler dig frem i tåge en gang imellem, som Jim Collins udtrykker det. Det er helt normalt.

Og tænk ud af boksen! Det kan jo godt være, at det du kan blive rigtig rigtig god til, er noget, du slet ikke har kompetencer i lige nu! Og det kan være, at du kan udleve din brændende passion, hvis du tænker bredere økonomisk. Derfor er andre menneskers ideer værdifulde for dig – det er sjældent, vi hver især kan få snuden op over plovfuren, og få et overblik over os selv.

Til dig, der vil skifte karriere.

Nu brugte jeg jo dig som sarkastisk eksempel, så du skal have et særligt godt råd. Det kan godt lade sig gøre at skifte fra journalistik til HR, eller hvad du nu gerne vil skifte fra og til. Tillykke med at du har fundet din passion, for det er den, der skal give dig energi til at gøre en masse benarbejde:

  • Støvsug dit CV for opgaver og resultater, der kan bruges i dit nye område. Skriv derefter dit CV om, så det er det, der står klart efter at have læst det. Slet de kompetencer, du ikke skal bruge – du får bare at vide, at du er overkvalificeret, hvis de står der!
  • Brug hver en ledig time, og hver en krone du ejer, på at tage uddannelser og kurser inden for dit nye fag. Læs bøger og artikler.
  • Meld dig ind i foreninger og forums på nettet mv., der vedrører det nye område.
  • Tal med folk i dit netværk, der har et job, som du gerne vil have. Lær af dem, brug dem til feedback.
  • Accepter at skulle tage et karrieremæssigt skridt til siden eller nedad, for at komme ind. Det vil hurtigt indhente sig selv, hvis du virkeligt har fundet din passion.

Det er dig, der skal gøre arbejdet. Arbejdsgivere kan godt blive imponeret over passionerede mennesker, og give dig en chance – men kun, hvis du har fulgt dit ønske op med handling.

One thought on “Passion er godt, men det er ikke nok!

  1. Jeg har nu skrevet mine 3 cirkler ned med spørgsmålstegn. Så håber jeg at jeg finder mere svar i den nærmeste tid.

Leave a Reply