Typiske karrierekriser

30 år, 40 år og 50 år er typiske livs- og karrierekriser.

De fleste af os har nogle kriser undervejs i karrieren og livet. Det er en hel naturlig del af et menneskes udviklingsproces og erkendelsesproces. Hvis du oplever dem, så er du helt normal.

30 års krisen:

Symptomer: Den første krise kommer typisk omkring de 30 år. Kan komme et par år før, men mere typisk nogle år efter, specielt hvis du har små børn, eller er kommet lidt senere i gang med arbejdslivet på grund af lang uddannelse eller andet.

Krisen viser sig tit i stress over alle de valg, der skal træffes, og at du oplever et dilemma mellem at tage hensyn til alle andre i dit liv og at tage hensyn til dig selv.

Du vil sandsynligvis også opleve, at du har nogle gamle vaner og uhensigtsmæssigheder i din adfærd, der forhindrer dig i at få den karriere og det liv, du gerne vil have.

Løsning: Du skal have ryddet op i din rygsæk fra din fortid, og fundet ud af, hvad du vil beholde, og hvad du vil give slip på. Og så har du brug for et helt klart billede af, hvad det er for en karriere (og liv), du vil have de næste 5-10 år.

40 års Krisen:

Symptomer: Den anden krise kommer typisk omkring det 40 år. Den kan dog dukke op i tidsrummet 35-45 år, da den er meget afhængig af dit hidtidige forløb.

Krisen viser sig ved en jævn utilfredshed og frustration. Du har typisk opnået meget af det, du har sat dig som mål, da du var ung, og nu spørger du dig selv: ”Var det det hele? Er der ikke mere?” Eller sagt med andre ord: Du keder dig. Du har en eller anden fornemmelse af, at der må være mere, du skal gøre, men du er typisk låst fast i familie, børn, prestige, økonomi og en magelig komfortzone.

Løsning: Du skal have blæst dit system igennem, og måske ruskes lidt i! Og du skal genfinde eller nyopdage dit formål med livet og karrieren, og hvad der er meningen med dit liv – og så skal du for alt i verden finde begejstringen igen – og helst inden du bliver en vrissen og negativ kollega og ægtefælle. Du vil have glæde af, at få identificeret glæden og sat et nyt mål.

50 års krisen:

Symptomer: Den tredje krise kommer typisk omkring det 50 år. Kan komme nogle år før eller efter. Nogle få oplever allerede de første tegn på denne fase omkring de 40 år.

Krisen viser sig ved, at du får større og større behov for, at det, du beskæftiger dig med skal give mening, og at det skal være til gavn for andre. Enten enkeltpersoner, grupper af personer eller samfundet.

Du har måske involveret dig mere og mere i frivilligt arbejde, eller valgt særlige projekter af den art på jobbet, hvis det har været muligt. Nogle kaster sig i stedet over børnebørnene med stor ihærdighed. Det giver dig en følelse af mening.

Du har nået det meste af det, du har sat dig som mål i livet, og både karriere, familie og børn er velfungerende og kræver ikke al din tid. Der er tid til at tænke og reflektere, og en karriere, der ikke gør synligt gavn i det større billede, er ikke længere så attraktiv for dig. Du ønsker mere, og du ved at du har 10-20 år tilbage på arbejde – så det er lang tid bare at vente på pensionen…

Løsning: Du går ind i en ny livsfase, hvor du tænker dybere over tingene, også etisk, ligesom det begynder at blive vigtigt for dig, hvilket eftermæle du får, og om du gør det bedste du kan for dine omgivelser. Relationer bliver vigtigere for dig. Du har brug for at gøre status over dit liv indtil nu, og sætte dig nye mål, der gør dig glad og giver dig energi, fordi de giver mening for dig.

Skal jeg hjælpe dig?

Så ring til mig på +45 31 21 70 11, så vi kan finde det perfekte skræddersyede forløb til dig, så du bliver glad og energifyldt igen.