Pavens 15 Bud til Ledere

Pavens 15 Bud til LederePaven gav sidste år til jul sine ledere en skarp og præcis opsang og en advarsel mod magtfuldkommenhed, bureaukrati, selvoptagethed, manglende realitetssans, sladder og rygklapperi med mere.

Den nuværende Pave Francis har efterhånden gjort sig kendt som en klar og direkte pave, og også her skærer han ind til benet. Han beskriver nogle sygdomme, som kan give store problemer i enhver organisation, ikke kun i kirkens.

Hvad skal du IKKE gøre

Det, der slog mig ved at læse Pavens opsang til sine ledere var formen. Han taler om organisationers og lederes sygdomme, og han taler mest om, hvad en leder IKKE skal gøre.

Det kan være, det ligger til den kristne kirke at fokusere på forbud i stedet for at fokusere på den tilsvarende positive variant. 8 af Bibelens 10 bud til mennesket er også formuleret negativt. Men det er usædvanligt forfriskende.

Måske er de sidste årtiers fokus på anerkendende ledelse, medarbejder coaching og ikke mindst positiv psykologi ved at blive en anelse for halleluja-agtigt og for fluffy?

Det er så enkelt – i det mindste for min hjerne – at koncentrere mig om, hvad jeg ikke skal gøre. Når jeg skal koncentrere mig om, hvad jeg skal stræbe efter – som menneske eller som leder – så bliver jeg noget overvældet. For hvad betyder det, at jeg skal være autentisk, have integritet, være involverende, være empatisk, være værdibaseret, imødekommende, venlig, støttende, udviklende og alle de andre pæne ord? Fortæl mig helt præcist, hvad jeg skal gøre. Ellers bliver jeg stresset, og ved ikke, hvornår jeg gør det godt nok. Hvor venlig og støttende skal jeg være – og hvornår skal jeg i stedet være autoritær og fast for at opbygge tillid og tryghed? For det er jo også en lederværdi. Al den balancegang, som jeg selv skal finde rundt i, kræver rigtigt megen modenhed og sundhed af en leder. Jeg tør slet ikke tænke på den mængde af stress, det kan give en yngre leder uden så meget erfaring.

Lederevaluering

Så er det nemmere at have en tavle hængende med 15 ting, som jeg IKKE skal gøre. Dem kan jeg hakke af hver aften, inden jeg går hjem. Jeg kan spørge mine medarbejdere, mine kolleger og min chef, om jeg har overholdt disse 15 bud – og min evaluering vil være væsentligt mindre subjektiv, end når jeg for eksempel spørger, om jeg har involveret dem nok. Hvad er nok?

Tænk hvis en lederevaluering indeholdt de 15 ting, som ledere absolut IKKE skulle gøre. Bare som en bundlinje. Hvor nemmere ville det ikke være i en sund organisation at opdage de dårlige ledere og sætte ind over for dem, før de ødelægger motivationen – og resultaterne – i en hel afdeling eller division?

Og hvor ville det være nemmere for de gode ledere, at have en bundlinje som denne at stå på, når de så ellers selvfølgelig anstrenger sig for at nå toplinjen for god ledelse.

De 15 Bud for ledere

Jeg har tilladt mig groft at mishandle Pavens tale. Ikke blot har jeg oversat den til dansk, jeg har også ændret sproget til at passe ind i en dansk organisation, og så har jeg tilladt mig at lave 15 bud eller overskrifter, der afspejler budskabet i Pavens tekst. Må Paven tilgive mig! Her kommer de 15 bud fra Paven til ledere:

 1. Du skal ikke tro at du er udødelig eller uundværlig
 2. Du skal ikke dyrke overdreven travlhed
 3. Du skal ikke blive mentalt og spirituelt forstenet
 4. Du skal ikke dyrke overdreven planlægning og strukturering
 5. Du skal koordinere fællesskabet
 6. Du skal ikke glemme din egen historie, og hvad der giver mening for dig
 7. Du skal ikke rivalisere og være forfængelig
 8. Du skal ikke leve et moralsk dobbeltliv
 9. Du skal ikke sladre, brokke dig og bagtale
 10. Du skal ikke idealisere cheferne og fedte for dem
 11. Du skal ikke vise ligegyldighed over for andre
 12. Du skal ikke vise et tungsindigt og skinhelligt ansigt
 13. Du skal ikke hamstre
 14. Du skal ikke tilhøre nogen klike
 15. Du skal ikke opnå magt og berømmelse på bekostning af andre

De 15 Bud er uddybet her:

1: Du skal ikke tro, at du er udødelig eller uundværlig

En leder, der ikke er selvkritisk, og som ikke holder sig ajour, og som ikke er i god form, er en syg leder. En tur på kirkegården vil være en god ide for den leder, der tror, at han lever evigt. En leder er ikke over andre, han er en tjener. Det er ofte en følge af magtens sygdom, at tro at man er bedre og mere end andre. Som en narcissist, der forelsket stirrer på sit eget spejlbillede, uden at se mennesket i andre.

2: Du skal ikke dyrke overdreven travlhed

En leder, der forsømmer det hele liv, og som ikke holder fri, går direkte mod stress og uligevægt. Det er nødvendigt, obligatorisk og skal tages alvorligt at holde fri efter arbejde. Respekter helligdage og hold fri med familien. Både fysisk og spirituel opladning er nødvendig.

3: Du skal ikke blive mentalt og spirituelt forstenet

Der er stivnakkede ledere med hjerter af sten. Det er ledere, der i tidens løb har mistet deres indre ro, deres årvågenhed og deres mod, og som gemmer sig bag et bjerg af papir. De bliver til papirskubbere i stedet for at være ledere af hjertet. Det er farligt at miste sin menneskelige følsomhed, sin ydmyghed, sin uselviskhed og sin generøsitet. Alle er egenskaber, som er forudsætningen for ligeværdige relationer.

4: Du skal ikke dyrke overdreven planlægning og strukturering

Når en leder planlægger alt ned til mindste detalje, og tror, at ved perfekt planlægning, så lykkes alt, så bliver denne leder til en bogholder eller en kontorchef. Man skal forberede ting godt, men også tage hensyn til det uventede og det kreative. Virkeligheden er altid større og stærkere end menneskelig planlægning. Vi rammes af denne sygdom, fordi det altid er nemmere og mere komfortabelt, at holde sig i sin egen stillestående og uforanderlige verden.

5: Du skal koordinere fællesskabet

Når medlemmerne i en organisation mister følelsen af fællesskab med hinanden, så holder organisationen op med at være harmonisk, og kommer ud af sin ligevægt. Den bliver som et orkester, hvor musikerne ikke arbejder sammen, og derfor kun producerer støj. Støj, der forhindrer følelsen af fællesskab og samarbejde, og som giver ubehag og gnidninger.

6: Du skal ikke glemme din egen historie, og hvad der giver mening for dig

Når vi glemmer vores personlige historie, så glemmer vi også, hvorfor vi er i organisationen, hvad vi elsker, og hvad der giver mening for os. Dette hukommelsestab vil før eller senere handicappe en leder ved at gøre ham ude af stand til at gøre noget som helst på egen hånd. Lederen lukker sig inde, bygger mure omkring sig, og bringer sig selv i en tilstand af fuldstændig afhængighed af sine egne lukkede indbildte opfattelser.

7: Du skal ikke rivalisere og være forfængelig

Når udseendet, tøjet og vores titler bliver det vigtigste i vores liv, så lever vi i en falsk verden af bedrag og selvoptagethed. Hæder med baggrund i materielle ting skaber falske hierarkier. Vi mister vores ydmyghed, og dermed vores evne til at se og anerkende andre mennesker og deres interesser.

8: Du skal ikke leve et moralsk dobbeltliv

Ledere, der lever et dobbeltliv, er fyldt med en indre tomhed. De forskanser sig i bureaukrati, og mister kontakten med virkeligheden og med almindelige mennesker. De ender i et middelmådigt og hyklerisk dobbeltliv, hvor de i det ydre med stor alvor prædiker alt det rigtige til andre, men som i det skjulte ofte lever et parallelt liv, et amoralsk og udsvævende liv.

9: Du skal ikke sladre, brokke dig og bagtale

Dette er en alvorlig sygdom, der begynder med smalltalk om andre, men som overtager personen og gør ham til en, der bevidst sår ukrudt om andre. Det ender med, at personen er en koldblodig dræber af andres gode navn og rygte. Det er en sygdom som rammer feje mennesker, der mangler modet til at tale direkte, og derfor i stedet taler bag andres ryg. Det er vigtigt at gardere sig mod sladderens terrorisme. 

10: Du skal ikke idealisere cheferne og fedte for dem

Dette er sygdommen for dem, der bejler til chefen i håb om at opnå deres gunst. De er ofre for ambitioner og opportunisme. De ærer personerne og ikke sagen. De arbejder kun ud fra, hvad de kan få ud af det, og ikke fra hvad de kan og bør yde. Det er snæversynede personer, ulykkeligt optaget af deres egen egoisme. Chefer, der lader sig påvirke af, og som deltager i denne adfærd, medvirker til, at sygdommen kan overleve.

11: Du skal ikke vise ligegyldighed over for andre

Det er den sygdom, hvor hver enkelt individ kun tænker på sig selv og mister oprigtigheden og varmen i menneskelige relationer. Når den, der har mest viden, ikke stiller sin viden til rådighed for sine mindre vidende kollegaer. Når vi lærer noget nyt, og holder det for os selv i stedet for at dele det hjælpsomt. Når vi ud fra jalousi eller magtspil ser en glæde i, at andre fejler i stedet for at opmuntre og hjælpe dem.

12: Du skal ikke vise et tungsindigt og skinhelligt ansigt

Disse triste og strenge personer, der tror, at for at være seriøse, så skal de også være melankolske og skinhellige. Og som derfor behandler andre med strenghed, bryskhed og arrogance. En sådan opvisning af hårdhed og åndløst sortsyn er ofte symptomer på frygt og usikkerhed. En leder skal gøre en indsats for at være høflig, afklaret, veloplagt og glad, en person, der skaber en god stemning overalt. Humor er en gavnlig egenskab i enhver sammenhæng.

13: Du skal ikke hamstre

Sygdommen, når en leder forsøger at fylde et eksistentielt tomrum i sit hjerte ved at akkumulere materielle goder, og ikke gør det ud fra nød, men kun ud fra et behov for at føle sikkerhed. Vi er ikke i stand til at bringe materielt gods med os ud af dette liv, og hamstringen har den modsatte effekt. Flere materielle goder gør kun behovet og sikkerhedstrangen dybere og mere krævende. At hamstre ting gør kun vores rejse gennem livet tungere og mere besværlig.

14: Du skal ikke tilhøre nogen klike

Sygdommen ved lukkede cirkler, hvor det at tilhøre en klike bliver mere vigtigt end at tilhøre organisationen, og i nogle tilfælde mere vigtigt end at bidrage til et større formål. Denne sygdom begynder tit med gode intentioner, men med tiden gør den medlemmerne til slaver, og kliken bliver til en kræft, der skader organisationens harmoni og samarbejde. At gå i kamp mod sig selv er en farlig beskæftigelse for en organisation.

15: Du skal ikke opnå magt og berømmelse på bekostning af andre

Sygdommen at søge fordele til sig selv ved hjælp af uheldig selvhævdelse. At ville fremstå som mere magtfuld, dygtigere og mere kompetent end andre, og som mener, at dette mål retfærdiggøre brugen af alle midler. Påskuddet er endog ofte hensynet til retfærdighed og gennemsigtighed, og sygdommen kendetegnes ved, at lederen er parat til at bagtale og miskreditere andre, også i det offentlige rum og i medierne. Denne opførsel, og individets behov for at føle sig magtfuld ved at optræde på avisernes forsider, skader en organisation alvorligt.

Bøn om humor

Paven fortæller, at han beder en bøn hver dag. En bøn af St. Thomas More. Den vil jeg slutte med – jeg tror ikke, at den ville kunne skade nogen af os…

Giv mig, Gud, en god fordøjelse, og også noget at fordøje.

Giv mig en sund krop, og det nødvendige gode humør til at vedligeholde den.

Giv mig en enkel sjæl, der værdsætter alt, hvad der er godt, og som ikke bliver så nemt skræmt ved synet af det onde, men hellere finder veje til at føre alting tilbage, hvor det skal være.

Giv mig en sjæl, der ikke kender kedsomhed, brok, suk og beklagelser, og heller ikke kender til overdreven stress på grund af denne forstyrrende ting, der kaldes ”Jeg”

Giv mig, Gud, en god humoristisk sans. Tillad mig den nåde at være i stand til at tage en spøg, at opdage lidt glæde i livet, og at blive i stand til at dele det med andre.

 

(Kilder: “De ti Bud, Det Gamle Testamente, Anden Mosebog, kapitel 20” samt “Presentation of the Christmas Greetings to the Roman Curia, Address of His Holiness Pope Francis, 22 December 2014” – Link til Pavens fulde tale i engelsk udgave er her)

Passion er godt, men det er ikke nok!

Passion Green Road Sign with Dramatic Clouds and Sky.Det er blevet et næsten selvindlysende mantra, at bare du har fundet din passion, så kan du leve lykkeligt til dine dages ende. Passionen er blevet det manglende led til evig lykke.

Nu er det åbenbart ikke mere kun en partner, der skal gøre dig lykkelig, nu er det også jobbet. Når du lige har fundet det rigtige altså! 

Selvfølgelig er passion vigtig.

Det er ikke det. Og i vores individualiserede tider er der jo netop fokus på den enkelte og den enkeltes særlige kompetencer og motivation.

Jeg vil ikke stille mig op i hylekoret af kritikere, der beskylder vores individuelle kultur for at være ensidigt egoistisk og det, der er værre. Jeg tror på, at hvis hver enkelt unikke individ finder sin unikke indre motivation, så får vi nogle bedre arbejdspladser og virksomheder og derved et bedre samfund. Continue reading

Hellere pissed end pivet!

Hvad er din grundlæggende følelse i livet? Er du pissed – eller er du pivet?

Hvis du er pissed, så tillykke! Vrede er en fantastisk følelse, den indeholder energi, power, stædighed, frustration og et ønske om forandring.

Jeg har lige læst en bog om ildsjæle, og det gennemgående træk ved de mennesker, der er portrætteret, er at de indeholder en glød, en vrede og et stort ønske om at lave det om, de ikke synes er i orden. I bogen er det kendisser som Lars Larsen, Thyra Frank og Lisbeth Knudsen m.fl., men vi kender dem jo også fra vores egen vennekreds, fra børnehavens bestyrelse, fra foreningslivet. De er vrede og indignerede, og de går ud og gør noget ved det. De har ofte en ildspyende energi og kraft, der driver dem utrætteligt frem.

De pivede

Vi kender også alle sammen nogle af de pivede. Continue reading

5 Skridt til Succes i Den Ny Tids Jobsøgning

Som jeg skrev i ”Sådan får du Nyt Job trods Finanskrise!”, så er jobmarkedet ved at ændre sig. Stillinger slås ikke offentligt op i samme omfang, arbejdsgiverne bruger nye veje til at nå ansøgerne, jobsikkerhed er et forældet begreb, hierarkiske titler og karrierestiger er ved at blive afløst af projektkompetencer og resultatskabelse, og så skal du tænke på dig selv som et brand! Du skal lægge en markedsføringsstrategi for dig selv, ikke kun i jobskifte situationen, men generelt for hele din karriere.

I disse tider får du selvsagt ikke så meget ud af at sidde og vente på, at det rigtige job dukker op i søndagsavisen. Det kan tage meget lang tid. Du er nødt til at gøre en større indsats selv. Arbejdsgiverne ved jo ikke, at du eksisterer, og hvor fantastisk du er, hvis ikke du får mulighed for at fortælle dem det! Continue reading

Er det OK at være ulykkelig – bare du bliver betalt for det?

Job og kæde, kedsomhed ulykkeligNår jeg spørger de af mine kunder, der er kørt sur i karrieren om, hvorfor de bliver i deres job, så er svarene forskellige, men det kredser om de samme emner:

 • Jeg skal jo tjene penge.
 • Jeg har brugt 3 år på at vise, at jeg er god, så jeg kan blive forfremmet.
 • Jeg kan nok ikke få et andet job, sådan som tiderne ser ud nu.
 • Jeg skal lige være i dette job 2 år mere – det ser bedre ud på CV’et.
 • Jeg arbejder i et firma, som mine venner misunder mig for at være i.
 • Det bliver nok bedre.
 • Jeg har ikke tid til at søge et nyt job.
 • Jeg har ”kun” 7 år tilbage, til jeg skal pensioneres.

Hvad handler det egentligt om? Continue reading

Hvor mange karrierer vil DU have?

Karrierevalg, karrierestiger, karrierevejeJeg kender ikke ret mange, der bliver på én konstant karrierevej hele deres arbejdsliv. Det var god skik for fortidens karriere, det er ikke nutidens.

Der er sket en ændring, så rigtigt mange har flere karrierer igennem et liv. Nogle af karriererne er tæt på hinanden enten fagligt eller branchemæssigt, men der er også mange store skift. Mine kunder viser mig hver dag, at alle muligheder er til stede.

Hvorfor skifte karriere?

Specielt de mennesker, der har kastet sig ind i et fag, som de egentligt ikke selv har valgt, skifter karriere. De er havnet, hvor de er, enten fordi andre har valgt for dem, eller fordi de bare har taget det tog, som lige kom forbi, da de stod på perronen. Continue reading

Føler du dig fejlcastet til dit job?

Det kan der være flere grunde til.

A: Du har aldrig vidst, hvad du ville. 

B: Du keder dig. 

C: Du er havnet ude på et sidespor.

Kan du kende din?

A: Du valgte din karriere efter, hvad din familie mente, eller hvad andre gjorde.

Som hormonfyldt og grundforvirret stor teenager valgte du en uddannelse. Hvis du ramte rigtigt, så betragt dig selv som meget heldig! Continue reading

En skønne dag vil jeg….

Der er 7 dage i en uge, og ingen af dem hedder en-skønne-dag.

Jeg læser så tit i bøger og på blogs, at det eneste, der holder mig tilbage fra at blive den, jeg gerne vil være, forfølge mine drømme, blive rig og succesfuld – det er, at jeg ikke tager mig nok sammen! Og så følger ofte 10 gode råd til, hvordan jeg skal tage mig sammen.

Det hjælper ikke! Det er også en drøm – eller nærmere en illusion – at jeg bare lige skal finde det fix, der kan få mig til at ”tage mig sammen”. Og så er der lige den detalje, at jeg i forvejen er verdensmester i at tage mig sammen, min viljestyrke er ret overudviklet. Men jeg har stadig drømme og planer, der venter på ”en skønne dag”.

Alt skal modnes.

Jeg har ikke, det der ligner, forstand på havebrug og tilstødende områder, men jeg har ladet mig fortælle, at for at lave en plante, en blomst eller et træ, så starter det ofte med et lille frø, der bliver lagt i jorden. Et lille frø, der godt kan ligge mange år i en kælder, uden at der sker noget, men som – på det rette tidspunkt – bliver lagt i jord, får vand og næring og lys, og så begynder at spire, vokse og blomstre.

Jeg har et lignende eksempel i mit liv. Continue reading

Retten til at stræbe efter lykke…

Uafhængighedserklæringen”Vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige, og at de af deres Skaber har fået visse umistelige rettigheder, heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter lykke.”   United States Declaration of Independence  (1776)

Uafhængighedserklæringen

For snart 236 år siden – den 4. juli – da USA’s grundlæggere udstedte landets uafhængighedserklæring, startede de som noget helt specielt med denne indledning, der omhandler menneskerettigheder.

Det blev slået fast, at mennesker er skabt lige, og at menneskets umistelige rettigheder er retten til liv og retten til frihed. Det er rettigheder, vi nikker genkendende til i dag. Det mere usædvanlige var, at de indskrev retten til stræben efter lykke som en menneskerettighed.

Lige netop denne passus viser – efter min ringe mening – storheden og menneskeklogskaben af den komite af 5 personer med Thomas Jefferson i spidsen, der oprindeligt skrev denne erklæring.

Den amerikanske drøm er selvfølgelig, at alle har mulighed for succes – og for at blive præsident – men retten til at stræbe efter lykke, hvad er det for en størrelse? Continue reading

Hvad er meningen?

Det er blevet moderne at tale om mening i arbejdslivet. Jeg har fulgt en akademisk foredragsrække med titlen: ”Det meningsfulde arbejdsliv.” Meget interessant og med mange input fra filosofien, teologien, historien og antropologien m.fl.

Blev jeg klogere? Nja, jeg tror mere, at jeg blev forvirret på et højere niveau. Hvilket også var mit mål. Jeg vil så gerne tænke selv i stedet for at få færdige svar foræret.

6 skridt til et meningsfuldt arbejdsliv.

Nogle af indlæggene var krydret med forskningsresultater. NFA (Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø) har lavet nogle stykker. De har defineret 6 parametre, som de har fundet ud af, er det, som mange forstår som mening i arbejdslivet.

De 6 er Indflydelse, Forudsigelighed, Social støtte, Belønning, Krav, Formål. Jeg kommer tilbage til dem senere.

Hvorfor er mening interessant? Continue reading

Er dit liv en brændende fakkel?

“Life is no ‘brief candle’ to me. It is a sort of splendid torch which I have got hold of for the moment; and I want to make it burn as brightly as possible before handing it on to future generations.” Georg Bernard Shaw, 1907

Det er interessant, at jo ældre jeg er blevet, jo mere tænker jeg over, hvad jeg vil have ud af mit liv, og hvad jeg kan give videre til andre.

Det er måske meget naturligt, at når jeg finder ud af, at jeg også – mod forventning – er dødelig, så skifter fokus til noget, der er lidt større end den daglige tunnel.

Da jeg hoppede fra mit prestigefyldte og velbetalte lederjob for 7 år siden, da gjorde jeg det, fordi jeg lovede mig selv, at fra nu af ville jeg kun beskæftige mig med noget, som jeg syntes var sjovt!

Det er de senere år ændret til, at det både skal være sjovt – og give mening. Det skal have et formål, for at det er rigtigt sjovt. Shaw siger også: Continue reading